Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik probeer morgenochtend aanwezig te zijn tot ongeveer 12.30, ten
minste tijd om even kennis te maken met iedereen.


Op 1 april 2014 22:58 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:
Clemen Beek wrote (01-04-14 22:55)
Dank je Cor voor het bijwerken van de wiki.

Die rare vraag bovenaan had ik beantwoord.  Maar opslaan wilde niet
lukken.  Kreeg weer een nieuwe vraag. En dat bleef zo door gaan. Dus goed
idee om de wiki enz door te nemen.

Je bedoelt bij het aanmelden voor een account .. Bizar ... Gaan we
lekker testen zaterdag :)


--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.