Date: prev next · Thread: first prev next last


Hai Dick,

Het onderstaande geldt voor Debian, maar aangezien Ubuntu daar vanaf is geleid 
neem ik aan dat het ook voor Ubuntu zal werken.

Ook zou ik binnen Ubuntu twee verschillend gekleurde ikonen willen hebben
voor LO3 (groen) en LO4 (??). Of ikonen (document plaatje) met een 3 of 4
er in.
Ik heb nog steeds niet ontdekt waar Linux de icon-library verstopt heeft.

Die tref je aan onder /usr/share/icons/. In die directory zie je allemaal 
subdirectories met namen van de iconensets die op jouw systeem aanwezig zijn.
Bijvoorbeeld hicolor, etc.

Om een voorbeeld te geven. Het icoontje voor Writer staan dan op

/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/libreoffice-writer.png

Er zijn directories voor de meest voorkomende icoongroottes.

Wel weet ik hoe ik een ikoon kan "opdringen" via html met de aanwijzing
"favicon=myicon.xxx". Bij het bouwen van websites maak ik daar gebruik van.
Maar ja, ik weet, door ervaring, veel meer van *html* dan van Windows of
Linux...

Zou het niet beter zijn om bij de eigenschappen van de betreffende links (op je 
desktop, in de menu's, etc.)  de locatie van de iconen aan te passen? Dan kun 
je zelf 2 sets maken met verschillende kleuren en daarnaar verwijzen bij de 
betreffende iconen. Die iconen hoeven dan vervolgens ook niet op de "officiƫle" 
plek te staan, maar kun je dan in een eigen directory onder je $HOME plaatsen. 
Dan is het makkelijker in de toekomst ongedaan te maken en hoef je ook geen 
standaardiconen te vervangen door je eigen gekleurde versies.

HTH

Grx HdV
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.