Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2014-03-27 22:50:28 Dick Stomp wrote:
Ook sociaal blijven er hindernissen... Op zaterdag 5 april is mijn gade
jarig en viert dat voor familie op zondag 6 april wegens hun sport op
zaterdag.
Maar op die zaterdag wil ze me toch niet missen!
Ik zal 5 april moeten schitteren door afwezigheid...

Klinkt als een heel geldig excuus!

Jammer, ik heb de hele LO4.2.2 doenload, drie bestanden, op een 4GiB USB
gezet, om te leren hoe ik dat binnen Ubuntu parallel naast LO3 kan zetten
en testen.

Ook zou ik binnen Ubuntu twee verschillend gekleurde ikonen willen hebben
voor LO3 (groen) en LO4 (??). Of ikonen (document plaatje) met een 3 of 4
er in.
Ik heb nog steeds niet ontdekt waar Linux de icon-library verstopt heeft.

Geef me even tot het weekeinde de tijd en dan kan ik je vast wel vertellen 
waar je moet zijn. Moet het even uitzoeken, dus ik kom er nog op terug.

Wie weet tot een volgende keer in Woerden.

Grx HdV


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.