Date: prev next · Thread: first prev next last


Hans, dank je wel!

Zou het niet beter zijn om bij de eigenschappen van de betreffende links
(op je
desktop, in de menu's, etc.)  de locatie van de iconen aan te passen? Dan
kun
je zelf 2 sets maken met verschillende kleuren en daarnaar verwijzen bij de
betreffende iconen. Die iconen hoeven dan vervolgens ook niet op de
"officiƫle"
plek te staan, maar kun je dan in een eigen directory onder je $HOME
plaatsen.
Dan is het makkelijker in de toekomst ongedaan te maken en hoef je ook geen
standaardiconen te vervangen door je eigen gekleurde versies.

Ik heb altijd eigen knutsels in eigen mappen staan, om te vermijden dat,
bij systeem-updates van buiten af, mijn creaties "zomaar" verdwijnen...

Dick

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.