Date: prev next · Thread: first prev next last


Overigens wil ik hier nog aan toevoegen dat ik mijn teksten ruim lardeer
met chr$(173) in tekst oftewel ­ in websites om het afbreekstreepje op
de goede plaats te krijgen.
Want: een val-kuil is iets héél anders dan een valk-uil...Op 28 december 2013 22:33 schreef Dick Stomp <dick.stomp@gmail.com>:

Dag Cor,

In de woordenboeken en WiKi blijkt dat *uitvullen* precies doet wat wij
met *indien vol dan verder gaan op nieuwe regel* bedoelen.
Ook in MS-Word wordt het woord *uitvullen* hiervoor gebruikt.
En DTP-ers zijn vertrouwd met dit woord en hebben geleerd wat het
betekent. Het Engelse equivalent is *justify*.

Het gaat er om een lopende tekst van een aantal woorden in een rechthoek
(of andere vorm) te plaatsen met opties als *auto-hyphen* en
*resize-character.*

Ook de [Return|Chr$(13)+Chr$(10)|CRLF] dienen bij *uitvullen* gerespecteerd
te worden!

Dick

Op 28 december 2013 22:16 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Dick Stomp wrote (28-12-13 21:26)
Volgens mij zitten jullie over "uitvullen" te praten, waar drukkers het
over hebben.

Dank je Dick, maar is wel verwant maar niet hetzelfde als regelterugloop.
Uitvullen is één vd keuzen bij links uitlijnen, centreren, rechts
uitlijnen.
Regelterugloop: aan het einde van een gebied, wordt de tekst automatisch
op de volgende regel geplaatst.

vr. groet,
Cor

--
 - Cor Nouws
 - http://nl.libreoffice.org
 - The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to
discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.