Date: prev next · Thread: first prev next last


Op zaterdag 28 december 2013 07:31:10 schreef Kees Kriek:
Op 27 december 2013 14:36 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:
jorendc wrote (27-12-13 14:31)

Cor Nouws schreef op 27/12/2013 14:29:
Kees Kriek wrote (27-12-13 14:15)

Ik zie in pootle twee verschillende vertalingen voor Wrap. Omloop en
Terugloop.

Er is regelterugloop en omloop van tekst om een afbeelding
bijvoorbeeld.
Dus die twee Nederlandse woorden voor Wrap lijken me correct.

Persoonlijk prefereer ik 'omloop' :), anderen hun mening?

We hebben in het verleden wel eens afgesproken ons te confirmeren met
andere software. Omdat ik terugloop vind bij andere software...........

Volgens mij hangt het af van de context of het terugloop of omloop moet zijn, 
zie het antwoord van Cor.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.