Date: prev next · Thread: first prev next last


Hi Cor

Op 28 december 2013 10:10 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Hoi Kees,

(Ik doe de lijst weer even in CC want ik zit weinig op Windows en grote
kans dat anderen makkelijker kunnen helpen).

Kees Kriek wrote (28-12-13 09:03)

Ik heb de versie 4.2 geïnstalleerd en daarna dat qtz bestand, maar ik
kan bij taal alleen maar Nederlands kiezen en niet  KeyID. Ik weet niet
wat ik fout doe.

Het qtz pakket is eigenlijk een taalpakket. Dus het moet in het pad van
de hoofdsinstallatie terecht komen.
Dus het zou kunnen dat je hoofdsinstallatie 4.2.0.1 (rc1) is en de qtz
beta2 (libreoffice-dev nogwat...) Dus als je die versie hebt / start,
zou het moeten werken...?


Ja daar heb ik al voor gezorgd. De installatiemap is LibreOfficeDev 4.
Daaronder heb je een map Help en daarin zit een map qtz. Toch kan ik geen
andere taal kiezen dan Nederlands bij Gebruikersinterface. Bij Locale kan
ik wel andere talen kiezen, maar ook daar zit dan geen KeyID bij.

Groetjes, Kees


vr groet,
Cor


--
 - Cor Nouws
 - http://nl.libreoffice.org
 - The Document Foundation Membership Committee Member


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.