Date: prev next · Thread: first prev next last


Het gaat dus om de verticale tekstverdeling. Inplaats van over de cellen heen gaan, wordt de cel in verticale zin vergroot en wordt de celwand als kantlijn beschouwd. Misschien moet je in die uitleg de oplossing zoeken?


op 28-12-2013 21:04 Cor Nouws schreef:
Alex Plantema wrote (28-12-13 14:43)
Op zaterdag 28 december 2013 14:10 schreef Kees Kriek:

Ik heb nog even in de UI van 4.1 gekeken en daar staat altijd omloop.
Misschien moeten we het dan maar zo laten? Als iedereen daar al aan
gewend is.
Het staat er waarschijnlijk al lang want in OO staat het ook, maar ik
vind het niet juist:
het suggereert dat de tekst langs de rand van de cel loopt.
Zo te zien komt het uit Calc inderdaad. Ik zou in Writer niet weten waar
'omloop' wordt gebruikt om regelterugloop aan te duiden. Iemand anders wel?

Uit de Help bij Calc echter:
"LibreOffice Calc-cellen opmaken voor automatische tekstterugloop
1. Selecteer de cellen waarvoor u een automatisch regeleinde wilt.
2. Kies Opmaak - Cellen - Uitlijning.
3. Selecteer Automatische tekstomloop. "

Dus 'tekstterugloop' en 'tekstomloop' worden in de Help door elkaar
gebruikt ;)
In de UI staat idd 'tekstomloop'.

Volgens mij is 'tekstterugloop' een contaminatie: vermenging van twee
woorden. Is het een idee om igg  'tekstterugloop' in Calc Help te
vervangen door 'tekstomloop' ?

vr. groeten,
Cor

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.