Date: prev next · Thread: first prev next last


Volgens mij zitten jullie over "uitvullen" te praten, waar drukkers het
over hebben.
1 uitvullen met rechte linkerkantlijn
2 uitvullen met rechte linker- en rechter-kantlijn
3 uitvullen met gebruik van (onzichtbare) afbreektekens (-) uit het
woordenboek
4 uitvullen gecentreerd in kolombreedte
er zijn nog een paar varianten...

Het *uitvullen* geheel automatisch uitgevoerd voor de gekozen variant.
In de goedkopere tekstverwerkers zonder woordenboek kan niet met
afbreektekens worden gewerkt. In sommige kranten zie je dan ook vreemde
afbrekingen van woorden...

Dick


Op 28 december 2013 21:04 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl>:

Alex Plantema wrote (28-12-13 14:43)
Op zaterdag 28 december 2013 14:10 schreef Kees Kriek:

Ik heb nog even in de UI van 4.1 gekeken en daar staat altijd omloop.
Misschien moeten we het dan maar zo laten? Als iedereen daar al aan
gewend is.

Het staat er waarschijnlijk al lang want in OO staat het ook, maar ik
vind het niet juist:
het suggereert dat de tekst langs de rand van de cel loopt.

Zo te zien komt het uit Calc inderdaad. Ik zou in Writer niet weten waar
'omloop' wordt gebruikt om regelterugloop aan te duiden. Iemand anders wel?

Uit de Help bij Calc echter:
"LibreOffice Calc-cellen opmaken voor automatische tekstterugloop
1. Selecteer de cellen waarvoor u een automatisch regeleinde wilt.
2. Kies Opmaak - Cellen - Uitlijning.
3. Selecteer Automatische tekstomloop. "

Dus 'tekstterugloop' en 'tekstomloop' worden in de Help door elkaar
gebruikt ;)
In de UI staat idd 'tekstomloop'.

Volgens mij is 'tekstterugloop' een contaminatie: vermenging van twee
woorden. Is het een idee om igg  'tekstterugloop' in Calc Help te
vervangen door 'tekstomloop' ?

vr. groeten,
Cor--
 - Cor Nouws
 - http://nl.libreoffice.org
 - The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.