Date: prev next · Thread: first prev next last


Alex, eens, zo ervaar ik dat ook.
Ik houd het op celwand als kantlijn ;-)

op 29-12-2013 0:24 Alex Plantema schreef:
Op zaterdag 28 december 2013 22:33 schreef Dick Stomp:

In de woordenboeken en WiKi blijkt dat *uitvullen* precies doet wat
wij met *indien
vol dan verder gaan op nieuwe regel* bedoelen.
Ook in MS-Word wordt het woord *uitvullen* hiervoor gebruikt.
En DTP-ers zijn vertrouwd met dit woord en hebben geleerd wat het
betekent. Het Engelse equivalent is *justify*.

Het gaat er om een lopende tekst van een aantal woorden in een
rechthoek (of andere vorm) te plaatsen met opties als *auto-hyphen* en
*resize-character.*

Nee, uitvullen betekent extra ruimte tussen de woorden invoegen zodat de woorden aan de rechterkant gelijk eindigen.

Alex.
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.