Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo,

Sorry voor de kleine tekst, maar weet niet hoe dit komt. Misschien heb ik teveel tekst per lijn.

Bij het bewerken van de vertaling van het hoofdstuk Sneltoetsen voor Calc, kwam ik het volgende tegen: (dit staat ook zo in de help) Ik ben niet zo gelukkig met de formulering, en soms is de formulering naar mijns inziens verkeerd. De vertalingen zijn juist t.o.v. het Engels. De tekst zoals in de help staat in de 2de lijn, mijn commentaar of andere formulering vind je telkens als derde lijn. Schrijf jouw commentaar als 4de lijn. Als jullie mijn commentaren terecht en correct vinden, zullen we een bug moeten maken om de oorspronkelijke Engelse tekst aan te passen.


*Ctrl + Home
*Verplaatst de cursor naar de eerste cel in het blad (A1).
Verplaatst de cursor naar cel A1 in het huidige blad.

*Ctrl+ End*
Verplaatst de cursor naar de laatste cel op het blad met gegevens.
Verplaatst de cursor naar de meest rechtse kolom die gegevens bevat en naar de laagste rij, die gegevens bevat.

*Home*
Verplaatst de cursor naar de eerste cel van de huidige rij.
Verplaatst de cursor inde huidige rij naar de eerste cel.

*End*
Verplaatst de cursor naar de laatste cel van de huidige rij.
Verplaatst de cursor inde huidige rij naar de meest rechtse kolom die gegevens bevat.

*Shift+Home*
Selecteert cellen van de huidige cel tot de eerste cel van de huidige rij.
Selecteert alle cellen in de huidige rij van de huidige cel tot de eerste cel .

*Shift**+End*
Selecteert cellen van de huidige cel tot de laatste cel van de huidige rij.
Selecteert alle cellen in de huidige rij van de huidige cel tot de meest rechtse kolom die gegevens bevat.

*Shift+Page Up*
Selecteert cellen van de huidige cel één pagina omhoog in de huidige kolom of breidt de bestaande selectie één pagina omhoog uit.
OK

*Shift+Page Down*
Selecteert cellen vanaf de huidige cel één pagina omlaag in de huidige kolom of breidt de bestaande selectie één pagina omlaag uit.
OK

*Ctrl+pijl naar links*
Verplaatst de cursor naar de linkerkant van het huidige gegevensbereik. Als de kolom links van de cel met de cursor leeg is, wordt de cursor naar links verplaatst naar de volgende kolom met gegevens. Verplaatst de cursor naar links naar de eerstvolgende cel waarvan één van de beide naastliggende cellen leeg is.

*Ctrl+pijl naar rechts*
Verplaatst de cursor naar de rechterkant van het huidige gegevensbereik. Als de kolom rechts van de cel met de cursor leeg is, wordt de cursor naar rechts verplaatst naar de volgende kolom met gegevens. Verplaatst de cursor naar rechts naar de eerstvolgende cel waarvan één van de beide naastliggende cellen leeg is.

*Ctrl+pijl omhoog*
Verplaatst de cursor naar de bovenkant van het huidige gegevensbereik. Als de rij boven de cel met de cursor leeg is, gaat de cursor omhoog naar de volgende rij die gegevens bevat. Verplaatst de cursor naar boven naar de eerstvolgende cel waarvan ofwel de bovenliggende dan wel de onderliggende cel cel leeg is.

*Ctrl+pijl omlaag*
Verplaatst de cursor naar de onderkant van het huidige gegevensbereik. Als de rij onder de cel met de cursor leeg is, gaat de cursor omlaag naar de volgende rij die gegevens bevat. Verplaatst de cursor naar omlaag naar de eerstvolgende cel waarvan ofwel de bovenliggende dan wel de onderliggende cel cel leeg is.

*Ctrl+Shift+ pijl*
Selecteert alle cellen met gegevens van de huidige cel tot het einde van het continue bereik van gegevenscellen, in de richting van de ingedrukte pijl. Als de toetscombinatie gebruikt wordt om rijen en kolommen samen te selecteren, wordt er een rechthoekig celbereik geselecteerd. Selecteert alle cellen in een kolom respectievelijk rij, vanuit de huidige cel tot de eerstvolgende cel, die gegevens bevat en waarvan een naastliggende cel leeg is, in de richting van de pijl

*Ctrl+Page Down*
Gaat één blad naar rechts. In het afdrukvoorbeeld: Gaat naar de volgende pagina die afgedrukt moet worden.
OK

*Alt+Page Up*
Gaat één scherm naar links.
OK

*Alt+Page Down*
Gaat één scherm naar rechts.
OK

*Shift+Ctrl+Page Up*
Voegt het vorige blad toe aan de huidige selectie met bladen. Als alle bladen in een werkblad geselecteerd zijn, selecteert u met deze sneltoetscombinatie alleen het vorige blad. Maakt van het vorige blad het actieve blad.
Dit begrijp ik niet, kan iemand dit uitleggen?

*Shift+Ctrl+Page Down*
Voegt het volgende blad aan de huidige selectie met bladen toe. Als alle bladen in een werkblad geselecteerd zijn, selecteert u met deze sneltoetscombinatie alleen het volgende blad. Maakt van het volgende blad het actieve blad.
Dit begrijp ik niet, kan iemand dit uitleggen?

*Ctrl+**
waarbij (*) het vermenigvuldigingsteken op het numerieke toetsenblok is
Selecteert het gegevensbereik met de cursor. Een bereik is een aaneengesloten celbereik dat gegevens bevat en begrensd wordt door lege rijen en kolommen.
OK, maar heeft iemand een idee als je geen numeriek toetsenbord hebt?

*Ctrl+ /*
waarbij (/) het deelteken op het numerieke toetsenblok is
Selecteert het bereik voor matrixformules dat de cursor bevat.
Dit vraagt wat extra uitleg, want bij mij doet dit het niet

*Ctrl+'Plus'-toets*
Cellen invoegen (zoals in menu Invoegen - Cellen)
Cellen invoegen (dialoogvenster opent - zoals in menu Invoegen - Cellen)

*Ctrl+'Minus'-toets*
Verwijdert cellen (zoals in menu Bewerken - Cellen verwijderen)
Verwijdert cellen (dialoogvenster opent - zoals in menu Bewerken - Cellen verwijderen)

*Invoeren (in een geselecteerd bereik)*
Verplaatst de cursor één cel naar beneden in een geselecteerd bereik. Kies Extra - Opties - LibreOffice Calc - Algemeen om de richting te specificeren waarin de cursor zich verplaatst.
In plaats van "Invoeren" zou ik Enter-toets schrijven

*Ctrl+ ` (zie notitie onder deze tabel)*
Toont of verbergt de formules in plaats van de waarden in alle cellen.

De `-toets staat op de meeste toetsenborden links naast de "1"-toets. Als uw toetsenbord deze toets niet heeft, kunt u een andere toets toewijzen: Kies Extra - Aanpassen en klik op de tab Toetsenbord. Selecteer de categorie "Weergave" en de functie ".uno:ToggleFormula".
Laatste moet zijn: Formule weergeven en niet .uno:ToggleFormula

Bedankt
Vriendelijke groeten

Leo
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.