Date: prev next · Thread: first prev next last


Op donderdag 3 oktober 2013 23:56 schreef Leo Moons:

Ctrl + Home
Verplaatst de cursor naar de eerste cel in het blad (A1).
Verplaatst de cursor naar cel A1 in het huidige blad.

Houdt er geen rekening mee dat de eerste kolommen en/of rijen verborgen kunnen zijn.

Shift+Ctrl+Page Up
Voegt het vorige blad toe aan de huidige selectie met bladen. Als alle
bladen in een werkblad geselecteerd zijn, selecteert u met deze
sneltoetscombinatie alleen het vorige blad. Maakt van het vorige blad
het actieve blad.
Dit begrijp ik niet, kan iemand dit uitleggen?

Had ik nog niet geprobeerd, maar het blijkt wel zo te werken.

Shift+Ctrl+Page Down
Voegt het volgende blad aan de huidige selectie met bladen toe. Als
alle bladen in een werkblad geselecteerd zijn, selecteert u met deze
sneltoetscombinatie alleen het volgende blad. Maakt van het volgende
blad het actieve blad.
Dit begrijp ik niet, kan iemand dit uitleggen?

Had ik nog niet geprobeerd, maar het blijkt wel zo te werken.

Ctrl+*
waarbij (*) het vermenigvuldigingsteken op het numerieke toetsenblok
is Selecteert het gegevensbereik met de cursor. Een bereik is een
aaneengesloten celbereik dat gegevens bevat en begrensd wordt door
lege rijen en kolommen.
OK, maar heeft iemand een idee als je geen numeriek toetsenbord hebt?

Blijkt ook te werken als je naast het bereik staat... Bug?

Ctrl+ /
waarbij (/) het deelteken op het numerieke toetsenblok is
Selecteert het bereik voor matrixformules dat de cursor bevat.
Dit vraagt wat extra uitleg, want bij mij doet dit het niet

Voorbeeld: selecteer D10:F12, typ =A1:C3 gevolgd door Ctrl+Shift+Enter,
klik op een cel van de matrix en typ Ctrl+/

Invoeren (in een geselecteerd bereik)
Verplaatst de cursor één cel naar beneden in een geselecteerd bereik.
Kies Extra - Opties - LibreOffice Calc - Algemeen om de richting te
specificeren waarin de cursor zich verplaatst.
In plaats van "Invoeren" zou ik Enter-toets schrijven

Het werkt zowel bij invoer als bij een enkele Enter, maar de beschrijving gaat er bij voorbaat van 
uit dat deze optie aanstaat...
Stond de cursor al op de laatste rij van het bereik, dan gaat hij naar het begin van de volgende 
kolom, en na de laatste kolom weer naar het begin.
Het bereik hoeft niet rechthoekig te zijn.

Getest met versie 4.0.5.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.