Date: prev next · Thread: first prev next last


Bedankt voor je feedback Dick,

op 04-10-13 00:06, Dick Stomp schreef:
Op 3 oktober 2013 23:56 schreef Leo Moons <leo.moons@telenet.be>:

Hallo,

Sorry voor de kleine tekst, maar weet niet hoe dit komt. Misschien heb ik
teveel tekst per lijn.

Bij het bewerken van de vertaling van het hoofdstuk Sneltoetsen voor Calc,
kwam ik het volgende tegen: (dit staat ook zo in de help)
Ik ben niet zo gelukkig met de formulering, en soms is de formulering naar
mijns inziens verkeerd. De vertalingen zijn juist t.o.v. het Engels.
De tekst zoals in de help staat in de 2de lijn, mijn commentaar of andere
formulering vind je telkens als derde lijn. Schrijf jouw commentaar als 4de
lijn. Als jullie mijn commentaren terecht en correct vinden, zullen we een
bug moeten maken om de oorspronkelijke Engelse tekst aan te passen.


*Ctrl + Home
*Verplaatst de cursor naar de eerste cel in het blad (A1).
Verplaatst de cursor naar cel A1 in het huidige blad.

akkoord

*Ctrl+ End*
Verplaatst de cursor naar de laatste cel op het blad met gegevens.
Verplaatst de cursor naar de meest rechtse kolom die gegevens bevat en
naar de laagste rij, die gegevens bevat.

niet akkoord, omdat spaties (NOT NULL) als data worden opgevat
Ik begrijp dat je niet akkoord gaat, maar het is wel wat de software doet ;-)

Vriendelijke groeten

Leo

Knip


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.