Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Rob en andere Hackfesters,

Het juiste adres is

*HET KASTEEL VAN SCHOTEN*
Kasteeldreef 61

2900 Schoten

De gemeente Schoten zal sponsoren, dus dat zit slim. Voor koffie, thee, een Belgisch biertje en regionale specialiteiten wordt gezorgd (maw geen boterhammen meebrengen). Ik weet wel graag hoeveel mensen aanwezig zullen zijn, dus invullen die WIKI.

https://wiki.documentfoundation.org/NL/bijeenkomst_13-03-02#02_Maart_2013_-_bijeenkomst_LibreOffice_gebruikers

Tot binnenkort

Leo

Op 04-02-13 20:17, Rob Snelders schreef:
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Hoi,

Ik schijn een fout te hebben gemaakt met de locatie. Ik linkte naar de
verkeerde site. Leo. Kan jij een adres doorgeven waar het exact is?

- --
M.V.G.
Rob Snelders

Op 30-01-13 22:15, Rob Snelders schreef:
Hoi Allen,

Ik heb bij de LibreOffice-kalender (mail naar marketing@) en bij
opensourceagenda.nl ons hackfest/gebruikersdag aangemeld. Als je
nog goede ideeën heb voer het uit/laat het weten. Ik heb op de wiki
ook toegevoegd wat ik gedaan heb om dat voor de volgende keer
meteen op een rijtje hebben.

Oftewel Verspreid dat we een hackfest/gebruikersdag hebben om
zoveel mogelijk mensen er te hebben!

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.