Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2013-01-26 10:26, Rob Snelders wrote:
Hoi Allen,

Als er nog mensen niet meegedaan hebben met de poll voor wanneer de
hackfest is kan dat nog tot maandag-avond. Dan ga ik kijken wanneer
het wordt:
http://www.doodle.com/qqch798bexdhtkr2

Ook hoor ik graag of mensen bezwaren hebben bij een van de locaties:
- Nieuwegein (Hdv)
- Arnhem (Cor)
- Schoten (Leo)

Zelf heb ik voorkeur voor Schoten om het een keer in Belgiƫ te houden.

Hai Rob,

Ik heb geen voorkeur qua locatie. De datum is bij mij vaak lastiger.
Voor de rest kan ik overal naartoe rijden. Eventueel kan ik ook iemand
ophalen/meenemen als die op de route vanaf Rotterdam zit, mits ik op de
gekozen datum kan.

P.S. Onze locatie zit in Woerden... }:-)

Grx HdV


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.