Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2013-02-06 22:45, Leo Moons wrote:
Hallo Rob en andere Hackfesters,

Het juiste adres is

*HET KASTEEL VAN SCHOTEN* Kasteeldreef 61

2900 Schoten

De gemeente Schoten zal sponsoren, dus dat zit slim. Voor koffie,
thee, een Belgisch biertje en regionale specialiteiten wordt gezorgd
(maw geen boterhammen meebrengen). Ik weet wel graag hoeveel mensen
aanwezig zullen zijn, dus invullen die WIKI.

https://wiki.documentfoundation.org/NL/bijeenkomst_13-03-02#02_Maart_2013_-_bijeenkomst_LibreOffice_gebruikers

Hallo Leo,

Misschien een heel domme vraag, maar ik stel 'm toch maar voor de zekerheid.

Op de bladzijde in de wiki staat "Graag hier aanmelden". Is het de
bedoeling dat ik de betreffende tabel in de wiki edit om aan te geven
dat ik er waarschijnlijk ook bij zal zijn? Of mis ik ergens een link
waarop geklikt moet worden?

Grx HdV-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.