Date: prev next · Thread: first prev next last


Rob Snelders,

Op donderdag 17 januari 2013, om 0:00 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-discuss] 
Hackfest/Usersdag".

RS> Ik wil weer eens een dag organiseren om samen te werken aan
RS> LibreOffice. Wie hebben er zin en tijd? Ik heb een doodle gemaakt:
RS> http://www.doodle.com/qqch798bexdhtkr2
Daar de zaterdag voor mij een werkdag is gaat mij dat helaas niet lukken.
Wanneer er iets op een zondag wordt georganiseerd ben ik graag van de
partij om mijn steentje bij te dragen.


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.