Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi allen,

Kwam vandaag wat vertalingen tegen, waarvan ik me afvraag of ze goed zijn (in de specifieke context).

Gekeken of ik ze kan vinden in Pootle, maar mijn vaardigheden op dat gebied lijken toch wat tekort te schieten - tenminste als het de bedoeling is ze *vlot* te vinden.


Het gaat om:
- Writer > Ctrl-F12
 Er staat 'etiket' waar het 'naam' moet zijn (Engels)

- Writer > Extra > Hoofdstuknummering.
 Venster heeft titel 'Overzichtsnummering'
 Dat is eens zo geweest, maar zover ik weet is het al een hele tijd
 'Hoofdstuknummering' (zoals in het menu)

- ook Writer > Extra > Hoofdstuknummering.
 Er staat op de tab Nummering, onder de lijst Alineaopmaakprofiel de
 tekst 'Getal'. In de vorige versie was dat 'Nummer'.
 Misschien is zelfs iets als 'Nummering stijl' beter, maar in
 ieder geval niet 'Getal'.


Weet iemand waar ik dat vind in Pootle, heeft iemand suggesties/advies?

thanks,
Cor


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.