Date: prev next · Thread: first prev next last


On 2013-02-09 00:27, Cor Nouws wrote:
Hoi Kees, anderen,

Kees Kriek wrote (08-02-13 13:45)
Ik vond er ook nog een paar.
[...]

Naast verbeteringen zie ik af en toe ook teksten veranderen, die dan wel
taalkundig mooier zijn, of consitenter vertaald in vergelijking met
andere voorkomens van een bepaalde term, maar die weer niet zo in de
context passen.

Is het een idee om eens een lijstje te verzamelen en dan te bepraten?
Of stuk voor stuk oppakken?
In ieder geval met een keyID build erbij ook, stel ik voor.

De meest recente is 4.0 beta2, waar er taalpakketten zijn met code "qtz".
http://downloadarchive.documentfoundation.org/libreoffice/old/4.0.0.0.beta2/

Hai Cor,

Als iemand mij wil helpen met het oogsten van de teksten voor een
dergelijk lijstje en de keyIDs die nu gebruikt worden zou dit goed
kunnen passen in de vertaalexercitie waarmee ik binnenkort ga beginnen.
Daarvoor moet toch ook een lijst opgesteld worden, zodat we vaste
vertalingen voor bepaalde Engelse termen kunnen kiezen. Ik zie een
synergie-momentje...

Grx HdV


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.