Date: prev next · Thread: first prev next last


Oeps, er staat ook 'Negeer pieces of lenght' (je kunt er een getal achter
invullen)
Ik heb er van gemaakt 'Negeer stukken van lengte'.
Groeten, Kees

Op 8 februari 2013 13:45 schreef Kees Kriek <kees538@gmail.com> het
volgende:

Ik vond er ook nog een paar.
Bij Extra > Opties > LibreOffice Writer > Vergelijking, staat onder
'Documenten vergelijken;
By ~word en By ~character.
Ik heb dit gewijzigd in;
a.d.h.v. ~woorden en a.d.h.v. ~tekens

Groeten, Kees

Op 8 februari 2013 11:19 schreef Kees Kriek <kees538@gmail.com> het
volgende:Op 8 februari 2013 10:37 schreef Freek de Kruijf <f.de.kruijf@gmail.com>het volgende:

Op vrijdag 8 februari 2013 10:28:50 schreef Kees Kriek:
 Er staat op de tab Nummering, onder de lijst Alineaopmaakprofiel de
 tekst 'Getal'. In de vorige versie was dat 'Nummer'.
 Misschien is zelfs iets als 'Nummering stijl' beter, maar in
 ieder geval niet 'Getal'.

Dit is zoeken naar een speld in een hooiberg. Getal komt natuurlijk
velen
malen voor. Ik denk dat cui/source/tabpages.po een goede kanshebber i.
De
omschrijving is: tabline.src RID_SVXPAGE_LINE_DEF FT_NUMBER
fixedtext.text
en er staat ook een tilde voor de G zoals in het dialoogscherm.Ik heb
dit
vervangen door '~Nummering stijl'. Mocht dit niet de juiste zijn is het
gemakkelijk terug te vinden.
Het staat echter ook bij sc/source/ui/src.po met omschrijving:
popup.src
RID_POPUP_CELLS.SID_PASTE_ONLY SID_PASTE_ONLY_VALUE menuitem.text. Deze
lijkt mij minder toepasselijk.

Dat moet natuurlijk Nummeringstijl zijn - aan elkaar geschreven.


Oeps... je hebt helemaal gelijk. Ik zal het aanpassen.


--
vr.gr.

Freek de Kruijf


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.