Date: prev next · Thread: first prev next last


Hai Kees,

Ik zie dat ik je vraag oorspronkelijk verkeerd begrepen heb. Het ging je dus niet om de formule 
zelf. Zal de volgende keer beter lezen.

Heb inmiddels wel even gekeken wat "mijn" LO doet en die lijkt het te doen zoals je zou verwachten. 
Als ik in de wizard quotes gebruik blijven die behouden in de formule in de cel en als ik ze niet 
gebruik komen ze er ook niet omheen in de formule in de cel.

Dit is met een "schone" LO 3.6.4 direct van de LO-site. Dus niet met een versie uit de package 
manager van mijn Linux-distributie. Ik heb en_DK.UTF8 als taal, maar dat is gewoon en_US met data 
in ISO8601-notatie, dus daar zal het ook niet aan liggen. Verklaart wel waarom ik eerst niet 
doorhad dat AANTAL.ALS() hetzelfde is als COUNTIF(). Weet niet hoe dat is ontstaan, maar heb op de 
een of andere manier nooit de gewoonte ontwikkeld om NL-versies van software te gebruiken. Daar had 
ik nu dus even last van.

Grx HdV

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.