Date: prev next · Thread: first prev next last


Ziet iemand van jullie het zitten om dit als bug/enhancement te melden :-)? Zelf heb ik het nog niet getest, en ik twijfel er niet aan dat dit inderdaad bevestigd kan worden door anderen: maar als dit inderdaad resulteert in een ERR:510 zou ik het als 'bug' rapporteren; indien niet zou ik het eerder als 'enhancement' categoriseren.

Alvast bedankt,
Joren

Op 01-02-13 12:18, H.C. van der Burg schreef:
Hallo Kees,

Het lijkt mij niet direct een bug, omdat het helpbestand in de syntaxis aangeeft dat tekst "met dubbele 
aanhalingstekens moet worden omsloten". Ook de genoemde voorbeelden geven aan dat bij gebruik van < > 
dubbele aanhalingstekens vereist.

Excel plaatst in ieder geval bij het gebruik van de functie invoegen automatisch dubbele 
aanhalingstekens. Dus als het dan geen bug is, is het in ieder geval afwijkend van Excel. Ook dan 
lijkt mij dat het aangepast moet worden.

Groetjes, Henk van der Burg

PS: COUNTIF() is m.i. de Engelse functiebeschrijving van AANTAL.ALS


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Kees Kriek [mailto:kees538@gmail.com]
Verzonden: vrijdag 1 februari 2013 11:27
Aan: NL_LibreOffice_Discuss
Onderwerp: [nl-discuss] fout:510 in Calc

Hallo

Ik wil in Calc het aantal cellen tellen die een waarde bevatten.
Ik gebruik hiervoor deze formule =AANTAL.ALS(B4:BB11;>0) Deze heb ik ingevoerd met het dialoogscherm 
van invoegen > functie.
Nu geeft deze formule fout:510.
Volgens de Help ontbreken er dan variabelen.
Ik kwam er achter dat het wel werkt als volgt: =AANTAL.ALS(B4:BB11;">0") Het dialoogscherm 
'vergeet' dus de aanhalingstekens.
Is dit een bug?
LibreOffice 3.6.5.2 onder Windows 7.

Groeten, Kees

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org Posting guidelines + more: 
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.