Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Kees,

Ik werk niet met de NL-versie, dus er zullen wat verschillen in zitten qua namen, maar er vallen me 
3 dingen op:

- Je gebruikt AANTAL.ALS(). Dat is een notatie die ik niet herken. Lijkt op objectnotatie. Zie ik 
iets over het hoofd als ik denk dat LO geen objectnotatie kent voor functies?

- Zou je voor dit soort tellingen niet beter COUNTIF() kunnen gebruiken?

- Volgens mij wil IF() drie argumenten hebben, namelijk de te testen conditie, de waarde als de 
conditie gehaald wordt en de waarde als die niet gehaald wordt. Ik zie er maar 2 in jouw mail.

Moet nu even weg, maar ben over een halfuurtje weer terug en zal dan een suggestie voor een functie 
die je kunt gebruiken naar je mailen.

Grx HdV


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.