Date: prev next · Thread: first prev next last


Er was geen "internationale letter".
In de Engeltalige versie was het de D van Discard,
in het Nederlands de V van Verwerpen.
Bij andere programma's is het de N van Nee of No (op de vraag of je iets
wilt opslaan).


- Enter voor OK
- Esc voor Annuleren
- En de sneltoets voor Niet / Sluiten zonder / ... is toch anders bij
verschillende programma's die ik gebruik.
Komt mede omdat ik Engels- en Nederlandstalig door elkaar heb.


Maar heb je bezwaar tegen de 'n' voor niet opslaan? Het was dus de 'z'.

Groetjes, Kees--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
discuss+help@nl.libreoffice.**org<discuss%2Bhelp@nl.libreoffice.org>
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.