Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 27 januari 2013 13:56 schreef Alex Plantema
<alex.plantema@xs4all.nl>het volgende:

Op zondag 27 januari 2013 13:14 schreef Joren:


 Geen idee wat de vorige 'internationale letter' was? Als dit voor wat
ergernis zorgt bij gebruikers kunnen we altijd de 'tilde' verplaatsen.


Er was geen "internationale letter".
In de Engeltalige versie was het de D van Discard,
in het Nederlands de V van Verwerpen.
Bij andere programma's is het de N van Nee of No (op de vraag of je iets
wilt opslaan).


Het lijkt mij een goed idee om bij andere programma's aan te sluiten dus
voor de 'n' te gaan. Ik ben zo vrij geweest om het in pootle aan te passen.
Als er bezwaren zijn is het zo weer terug gezet.

Groeten, Kees


Alex.--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
discuss+help@nl.libreoffice.**org<discuss%2Bhelp@nl.libreoffice.org>
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.