Date: prev next · Thread: first prev next last


On 27-01-13 13:01, Alex Plantema wrote:
Ik heb het nog niet geĆÆnstalleerd. Welke letter is onderstreept?
In andere programma's ben ik gewend een n te typen als ik niets wil opslaan.
Het is mij bij *Office altijd een ergernis dat dat niet werkt.
Nu is dat de letter 'z' van zonder (in de Engelstalige is dat letter w van without). Geen idee wat de vorige 'internationale letter' was? Als dit voor wat ergernis zorgt bij gebruikers kunnen we altijd de 'tilde' verplaatsen.

Momenteel denk ik dat het zo vertaald is (geen idee hoe het er in Pootle uit ziet): Sluiten ~zonder opslaan Ik kan niet verifiƫren dat het vroeger de letter 'n' was, maar als we dat terug willen wordt het:

(1) Sluite~n zonder opslaan
(2) Sluiten zo~nder opslaan
(3) Sluiten zonder opslaa~n

Ik denk weet niet of er hier een 'regel' is om te volgen, maar mij lijkt het logisch dat de eerste letter die match onderlijnd wordt... (=1)

Anderen hun mening is meer dan welkom.

Groet,
Joren

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.