Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Joren

Ik heb toch nog twee vragen/ opmerkingen.

In de zin"De TDF gemeenschap, bestaande uit gebruikers, ontwikkelaars en
vrijwilligers" vind ik het woord vrijwilligers wat vreemd. We zijn allemaal
vrijwilligers. Op de Engelstalige site staat 'contributers'. Vrij vertaald
is dit 'bijdragers', maar ook 'medewerkers' kan.

Misschien kan de zin iets zijn als: 'De TDF gemeenschap, bestaande uit
gebruikers, ontwikkelaars en medewerkers, allen vrijwilligers, biedt
u.......'

Ook in de zin 'De informatie op deze site wordt verzorgd door actieve
gebruikers, vrijwilligers' staat vrijwilligers er wat verloren bij.
Voorstel: 'Ook de informatie op deze site wordt verzorgd door
vrijwilligers, allen actieve gebruikers.

Kijk maar of je het er mee eens bent.

Groetjes, Kees

Op 07-10-12 01:52, Joren DC schreef:

 LibreOfficer's,

Met enige fierheid mag ik u de nieuwe homepagina tentoonstellen.

Waar: http://nl.libreoffice.org
Wanneer: wanneer u zelf wilt
Inkom: gratis

Speciale dank aan de medewerking van:
Frank (VLB1)
Kees Kriek
P.J. Koeleman (speciale dank voor de vertaling van de donatiebanner)
Jan Kolloffel
Johan Vromans
Luc Castermans
Peter horlings
André (Drek)
En iedereen die ik vergeten ben

Commentaar/opmerkingen/... zijn nog steeds welkom!

Groet,
Joren
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.