Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste Joren,

Joren DC wrote (08-10-12 10:11)

PS: één puntje van mijn to-do lijstje is om onze @LibreOffice_NL feed
erbij te plaatsen (dus zowel feeds van 'ons' als van de
internationale)... Echter heb ik geen rechten om in het tabbladje
'twitter' iets aan te passen. Cor, heb jij die rechten wel?

Zou ik moeten kijken.
En op dit moment ligt alles er uit (Er is e.o.a. update van de wiki, maar dat loopt wat uit, lijkt...)

PS: heb in het weekend ook gevraagd om rechten te krijgen van
extensions.libroffice.org; deze aanvraag is nog in behandeling :-)

Dat is inderdaad weer een heel andere tak.

Nog een punt: toen ik gisteren op de donatiepagina keek, zag ik bij de nl-talige maar één foto, terwijl er bij andere talen verschillende foto's beurtelings verschenen. Kan dat kloppen?

vr. groeten,
Cor

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.