Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi allen,

Dank voor al het werk en het mooie resultaat, Joren :-)

Joren DC wrote (07-10-12 10:59)

Puntje 1: niet elke ontwikkelaar is een vrijwilliger als ik mij niet
vergis. Ik hoop dat iemand dit kan bevestigen/tegenspreken? Bepaalde
mensen (vooral dan de hardcore devers) worden betaald, al dan niet door
andere bedrijven (RedHat, Suse, ...). Deze medewerking van de bedrijven
is volgens mij dan weer wel vrijwillig. Beetje wazig begrip van
vrijwilligers lijkt me. Heb het nu toch aangepast.

Er zijn zowel vrijwilligers als mensen die vrijwillig voor een baas werkend in het project werken - zeg maar die er een baan aan hebben. Gelukkig wel, want hoewel een project als LibreOffice niet kan bestaan zonder vrijwilligers, zou het zonder betaalde krachten toch ook wel heel moeilijk worden. Zo is er een stevige basis onder al het werk. De meesten (of misschien allen) zijn in dienst van Red Hat, SUSE en Canonical. Werken meestal full time aan ontwikkeling maar er zijn er ook die zorgen voor de infrastructuur. Die doen dat dan wellicht voor meerdere projecten. Er zijn ook mensen die van hun werkgever de kans krijgen om een bepaalde tijd voor LibreOffice te werken, of die een bepaald project doen (zoals ontwikkelaars die in opdracht van overheden aan betere docx import e.d. werken), studenten, enzovoorts.

Een tijdje terug stond er nog een plaatje van Italo op de blog (http://planet.documentfoundation.org/) met aantallen betaald, deeltijd, vrijwilligers etc. Er zal bij de conferentie volgende week in Berlijn wel weer een versie met de nieuwste informatie komen.

vr. groeten,
Cor


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.