Date: prev next · Thread: first prev next last


Op 7/10/12 11:20, Alex Plantema schreef:
Op zondag 7 oktober 2012 01:52 schreef Joren DC:

Met enige fierheid mag ik u de nieuwe homepagina tentoonstellen.

Waar: http://nl.libreoffice.org

De wijzigingen die ik vrijdag om 19:46 voorstelde zijn nog niet zichtbaar.
Bedankt om even aan mijn mouw te trekken. Wijzigingen zijn nu WEL :-) doorgevoerd.

Overigens merkwaardig dat "nl" bij deze pagina vooraan in de link staat en bij http://donate.libreoffice.org/nl/ achteraan.
Het lijkt allemaal nogal willekeurig.
Inderdaad. En om het lijstje nog aan te vullen: de extensions.libreoffice.org website heeft als taal-onderverdelingen iets in de vorm van: http://extensions.libreoffice.org/?set_language=es-es (= spaanse website)..

Groet,
Joren


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.