Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo

N.a.v. de mooie verbetering van de startpagina door Joren ben ik nog eens
wat verder gaan klikken.
Er zijn op de vervolgpagina's ook wel wat verbeteringen mogelijk.
Zo zag ik op de pagina van Sjablonen de zin:

Om snel en eenvoudig herhaaldelijke bewerkingen te maken, kunt u gebruik
maken van sjablonen. Zo kan u elke keer weer een perfecte presentaties en
documenten afleveren.

Beter lijkt me: (kan vervangen door kunt en 'een' weghalen)

Om snel en eenvoudig herhaaldelijke bewerkingen te maken, kunt u gebruik
maken van sjablonen. Zo kunt u elke keer weer perfecte presentaties en
documenten afleveren.

Ik weet niet wie er naast Joren zich bezig houden met de pagina's van
LibreOffice, maar misschien kan iemand deze aanpassing doorvoeren.

Groeten, Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.