Date: prev next · Thread: first prev next last


Dag Henk,

H.C. van der Burg wrote (25-01-12 09:15)

In de index helpbestanden wordt onder "afbeeldingen, aantal" verwezen
naar het helpbestand "Statistiek", waarin het aantal pagina's, het
aantal bladen en het aantal cellen wordt weergegeven via de
gebruikersinterface te bereiken via Bestand - Eigenschappen - Statistiek
(tabblad).

Aan zoiets moest ik ook denken toen ik een tijdje terug de discussie zag over de naam 'statistiek' voor het veld 'aantal pagina's'

Er wordt noch in de gebruikersinterface noch in het helpbestand iets
gezegd over het aantal afbeeldingen, zo te zien dus een nutteloze
verwijzing in de index. Ook in de Engelse versie wordt naar
overeenkomstige pagina's verwezen, dus de vertaling is wel juist.
Mogelijk dat het in de toekomst mogelijk moet worden om ook het aantal
afbeeldingen weer te geven op het tabblad Statistiek, maar dat is een
veronderstelling.

Je zult daarin wel gelijk hebben: het bedachte werk is daar nog niet gereed. En ik denk ook niet dan mensen er prioriteit aan zullen geven..

Vraag hierbij is, hoe moet gereageerd worden (of niet) op dergelijke
verwijzingen.

Volgens mij heeft Freek, of was het Leo, recent al geschreven dat in principe verbeteringen eerst in de internationale code basis gaan. En dat er dan vanzelf een markering komt om de eigen vertaling bij te werken.
Dus daarvoor kun je terecht op de lijst l10n@global.libreoffice.org

Je kunt er (net naar je in een geval wilt) natuurlijk ook voor kiezen om gewoon een Nederlandse vertaling aan te passen. Dan zijn we niet afhankelijk van het globale gebeuren. Maar het is natuurlijk wel een beetje egoïstisch om voorstellen ter verbatering niet internationaal te delen :-)

vr. groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.