Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik ben er beidde dagen. Zaterdag idd veel bij LibreOffice. Zondag kijk ik nog wel. Ik wil ook wel even de stand mee bemannen.

M.V.G.
Rob Snelders

On 02-02-12 21:02, Leo Moons wrote:
Hallo,

Ik zal op zaterdag aanwezig zijn.

Tot dan,

Leo

On 02-02-12 20:13, Luc Castermans wrote:
Ik ben er zaterdag. Luc
Op 2 feb. 2012 19:21 schreef "Cor Nouws"<oolst@nouenoff.nl> het volgende:

Hoi allen,

Leo Moons wrote (09-01-12 21:20)

Ik lees dat LibreOffice een stand heeft op Fosdem in Brussel. Zijn
er al
bepaalde schikkingen genomen? Ik heb nog niet veel gelezen op de
internationale lijst(en).
Ik probeer zeker aanwezig te zijn, gezien ik vorig jaar gemist heb.

Van Leo, Luc, Rob, Hans en o.g. is bekend dat ze op FOSDEM zijn.
Weten jullie (en evt. anderen) ook al wanneer je er zal zijn?

Zaterdag zijn alle LibreOffice presentaties,
De stand is zaterdag en zondag.

Zelf kom ik morgen al ergens in de loop vd avond aan.
En meestal ben ik er tot zondag aan het einde, om te helpen met het
opruimen van de stand ook.

tot gauw& groet,
Cor
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.