Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo allen,

In de index helpbestanden van Calc wordt meerdere malen verwezen naar situaties, die van toepassing zijn op de module Writer. De aangeboden helpinformatie is wel te lezen in de Calc helpbestanden, maar is desgewenst niet aan te passen vanuit Calc.
Als voorbeeld hierbij:
Onder "Afdrukken; brochures" wordt verwezen naar de helppagina Afdrukken om afdrukinstellingen binnen tekst of HTML-bestanden op te geven. Deze pagina wordt bovenaan geopend en niet op het niveau waar de helpinformatie daadwerkelijk staat, bovendien is het trefwoord brochures niet simpel te vinden omdat het hoofdstukonderdeel hier Prospectus wordt genoemd. Indien men dan toch geprobeerd wordt om via het menu Extra - Opties de mogelijkheden aan te passen, is dat niet mogelijk omdat vanuit Calc de opties en wijzigingsmogelijkheden van LibreOffice Writer niet worden weergegeven. Eerst zal in deze situatie Writer geopend moeten worden, zodat de wijzigingen zijn in te stellen. Naar mijn mening behoren dergelijke verwijzingen niet thuis in het Calc-helpbestand.

Vraag is moeten we hier iets mee of moet hierin berust worden?

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.