Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Henk,

On 25-01-12 09:45, H.C. van der Burg wrote:
Hallo allen,

In de index helpbestanden van Calc wordt meerdere malen verwezen naar situaties, die van toepassing zijn op de module Writer. De aangeboden helpinformatie is wel te lezen in de Calc helpbestanden, maar is desgewenst niet aan te passen vanuit Calc.
Ik merk dat je steeds naar dezelfde helppagina wordt verwezen, onafgezien vanuit welke module je een onderwerp aanroept. Ik denk niet dat het de bedoeling is, maar weet ook niet of er verschillende help-pagina's bestaan voor de verschillende modules. Zullen we ook op de dev-lijst moeten neerleggen.
Als voorbeeld hierbij:
Onder "Afdrukken; brochures" wordt verwezen naar de helppagina Afdrukken om afdrukinstellingen binnen tekst of HTML-bestanden op te geven. Deze pagina wordt bovenaan geopend en niet op het niveau waar de helpinformatie daadwerkelijk staat, bovendien is het trefwoord brochures niet simpel te vinden omdat het hoofdstukonderdeel hier Prospectus wordt genoemd.
Heb even nagekeken en Prospectus komt in het helpbestand slechts 5 keer voor, terwijl brochure veel meer voor komt. Zal ik het aanpassen in pootle?
Indien men dan toch geprobeerd wordt om via het menu Extra - Opties de mogelijkheden aan te passen, is dat niet mogelijk omdat vanuit Calc de opties en wijzigingsmogelijkheden van LibreOffice Writer niet worden weergegeven. Eerst zal in deze situatie Writer geopend moeten worden, zodat de wijzigingen zijn in te stellen.
Ik denk niet dat aanpassingen aan de Writer instellingen ook aanroepbaar zijn in Calc en is dat ook gewenst, zo ja, dan is er werk op de plank voor de developers.
Naar mijn mening behoren dergelijke verwijzingen niet thuis in het Calc-helpbestand.
Gelijk heb je.

Vraag is moeten we hier iets mee of moet hierin berust worden?
Berusten zeker niet, als we het beste product willen maken :-)

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

Vriendelijke groeten

--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.