Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo allen,

In de index helpbestanden wordt onder "afbeeldingen, aantal" verwezen naar het helpbestand "Statistiek", waarin het aantal pagina's, het aantal bladen en het aantal cellen wordt weergegeven via de gebruikersinterface te bereiken via Bestand - Eigenschappen - Statistiek (tabblad). Er wordt noch in de gebruikersinterface noch in het helpbestand iets gezegd over het aantal afbeeldingen, zo te zien dus een nutteloze verwijzing in de index. Ook in de Engelse versie wordt naar overeenkomstige pagina's verwezen, dus de vertaling is wel juist. Mogelijk dat het in de toekomst mogelijk moet worden om ook het aantal afbeeldingen weer te geven op het tabblad Statistiek, maar dat is een veronderstelling.

Vraag hierbij is, hoe moet gereageerd worden (of niet) op dergelijke verwijzingen.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.