Date: prev next · Thread: first prev next last


Ik kies voor D-M (DD-MM-JJJJ). Ik
    gebruik deze altijd, hetgeen binnen de bouw (waarin ik werkzaam ben)
    ook standaard is.Groet MarnixOp 12-1-2012 23:28, Freek de Kruijf schreef:Bijgaand bericht gaat 
over het herkennen van datums in Calc. De aankondiging 
gaat over (een) vorm(en) die in het Nederlands als datum herkend zouden moeten 
worden. De tekst vermeldt dat dat in het Engels nu alleen M/D is waar M de 
waarde 1 t/m 12, eventueel met voorloop nul, en D de waarde 1 t/m 31 kan 
hebben, eventueel met voorloop nul, maar ik neem aan dat er speciale 
voorwaarden zitten aan de waarden 29 t/m 31, namelijk dat ze in de betreffende 
maand aanwezig moeten zijn. Als jaar wordt dan het huidige jaar genomen.


Kennelijk is in het Duits de algemeen herkende/gebruikte vorm alleen M.D. Wat 
zou dat in het Nederlands moeten zijn? Zou het er meer dan 1 moeten zijn?
----------  Forwarded Message  ----------


Subject: [libreoffice-l10n] [ANNOUNCE] Locale data date acceptance patterns, 
localizers HEADS UP please :)
Date: donderdag 12 januari 2012, 14:43:47
From: Eike Rathkeerack@redhat.comTo:l10n@global.libreoffice.orgHi,


In order to get rid of the annoying "accept every input as date that
might resemble some date in almost any locale" behavior I recently
implemented locale dependent date acceptance patterns that need to be
matched for date input, for full details 
seehttp://erack.org/blog/archives/8-LibreOffice-date-acceptance-patterns.htmlIf in your locale 
input of incomplete/abbreviated dates shall be
allowed, this will need aDateAcceptancePatternelement be added to
locale data, for example in en-US it's "M/D" and in de-DE it's "D.M."
(both already in).


Just mail me the pattern(s) for your locale, I'll add it then.


Thanks
  Eike
-----------------------------------------
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.