Date: prev next · Thread: first prev next last


On vrijdag 13 januari 2012 10:22:48 Joren wrote:
Mijn gebruikte notatie/stem gaat naar: D/M

Zoals de zaken er nu voor staan is mijn conclusie dat zowel D/M als D-M moeten 
worden aangemeld. Dus niet D.M of D.M. (zoals kennelijk in Duitsland 
gebruikelijk is) of iets waarbij de D en de M zijn omgedraaid zoals in de 
Amerikaanse omgeving wordt gebruikt. Is er verschil met dit soort gebruik in 
Belgiƫ. Dat kan verschillend zijn als dit niet algemeen voor nl geldt, maar 
apart voor nl_NL en nl_BE.
 
Groet,
Joren

Op 13/01/12 10:13, Freek de Kruijf schreef:
On vrijdag 13 januari 2012 07:35:29 Luc Castermans wrote:
D-m-j is volgens mij de aanduiding in nl. Luc

Dat is de volledige datum, het gaat om een niet volledige datum die
herkend zou moeten worden. Dus in dit geval D-M en samen met de reactie
van Rob Snelders heb ik dan ook nog D/M. Als ik dat zo opgeef dan wordt
D.M uitgesloten. Nog niet zo gek, want deze vorm geeft snel verwarring
met decimale getallen uit een Engelse omgeving.

Ik wacht nog even verdere reacties af.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.