Date: prev next · Thread: first prev next last


D-m-j is volgens mij de aanduiding in nl. Luc
Op 12 jan. 2012 23:28 schreef "Freek de Kruijf" <f.de.kruijf@gmail.com> het
volgende:

Bijgaand bericht gaat over het herkennen van datums in Calc. De
aankondiging
gaat over (een) vorm(en) die in het Nederlands als datum herkend zouden
moeten
worden. De tekst vermeldt dat dat in het Engels nu alleen M/D is waar M de
waarde 1 t/m 12, eventueel met voorloop nul, en D de waarde 1 t/m 31 kan
hebben, eventueel met voorloop nul, maar ik neem aan dat er speciale
voorwaarden zitten aan de waarden 29 t/m 31, namelijk dat ze in de
betreffende
maand aanwezig moeten zijn. Als jaar wordt dan het huidige jaar genomen.

Kennelijk is in het Duits de algemeen herkende/gebruikte vorm alleen M.D.
Wat
zou dat in het Nederlands moeten zijn? Zou het er meer dan 1 moeten zijn?


----------  Forwarded Message  ----------

Subject: [libreoffice-l10n] [ANNOUNCE] Locale data date acceptance
patterns,
localizers HEADS UP please :)
Date: donderdag 12 januari 2012, 14:43:47
From: Eike Rathke <erack@redhat.com>
To: l10n@global.libreoffice.org

Hi,

In order to get rid of the annoying "accept every input as date that
might resemble some date in almost any locale" behavior I recently
implemented locale dependent date acceptance patterns that need to be
matched for date input, for full details see
http://erack.org/blog/archives/8-LibreOffice-date-acceptance-patterns.html

If in your locale input of incomplete/abbreviated dates shall be
allowed, this will need a <DateAcceptancePattern> element be added to
locale data, for example in en-US it's "M/D" and in de-DE it's "D.M."
(both already in).

Just mail me the pattern(s) for your locale, I'll add it then.

Thanks
 Eike


-----------------------------------------

--
vr.gr.

Freek de Kruijf

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.