Date: prev next · Thread: first prev next last


Mijn gebruikte notatie/stem gaat naar: D/M

Groet,
Joren

Op 13/01/12 10:13, Freek de Kruijf schreef:
On vrijdag 13 januari 2012 07:35:29 Luc Castermans wrote:
D-m-j is volgens mij de aanduiding in nl. Luc
Dat is de volledige datum, het gaat om een niet volledige datum die herkend
zou moeten worden. Dus in dit geval D-M en samen met de reactie van Rob
Snelders heb ik dan ook nog D/M. Als ik dat zo opgeef dan wordt D.M
uitgesloten. Nog niet zo gek, want deze vorm geeft snel verwarring met
decimale getallen uit een Engelse omgeving.

Ik wacht nog even verdere reacties af.--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.