Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste lezers,

Op 21 en 22 januari is er een LibreOffice Bug hunt sessie. Doel: testen op bèta 3 / release kandidaat 1 van versie 3.5.0.

Een leuk accent is, dat er op de zaterdag een bijeenkomst voor de Nederlandstalige gemeenschap is. Om gezamenlijk te testen, uit te wisselen, vertalen, controleren.

De locatie is in Woerden, op 10 minuten lopen van het station.
info hier:  http://wiki.documentfoundation.org/NL/bijeenkomst_12-01-21

Aanmelden kan op de genoemde website maar ook via de mail aan één vd organisatoren.

Ligt dit in je interessesfeer? Benieuwd hoe anderen met het testen enzovoorts omgaan? Helpen om LibreOffice 3.5 de beste versie ooit te maken? Mis deze bijeenkomst dan niet!

vr. groet,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.