Date: prev next · Thread: first prev next last


Hey,

Ik ben momenteel de onze (lees: de Nederlandstalige) website onder handen aan het nemen. Allereerst de voorpagina. Enige tijd geleden was er twijfel op de Internationale variant om de pagina's 'Thuis?', 'Op het werk?' en 'Overheid' weg te doen (zie links onderaan). Nu ik op libreoffice.org kijk, hebben ze die inderdaad verwijderd.

Is iedereen akkoord over het feit dat we die ook verwijderen? Aangezien ik denk dat deze pagina's ook niet veel meerwaarde hebben, in vergelijking met de pagina's onder tabblad 'Functies'.

Graag even jullie mening over het al dan niet offline halen van deze pagina's.

Pagina's waarover ik het heb:

 * 
https://nl.libreoffice.org/welkom-op-de-nederlandse-projectpagina-van-libreoffice/waarom-libreoffice-thuis-gebruiken/
 * 
https://nl.libreoffice.org/welkom-op-de-nederlandse-projectpagina-van-libreoffice/waarom-libreoffice-op-het-werk/
 * https://nl.libreoffice.org/welkom-op-de-nederlandse-projectpagina-van-libreoffice/overheid/


Alvast bedankt,
Joren

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.