Date: prev next · Thread: first prev next last


Goeie morgen,

Joren wrote (06-07-11 19:33)

handen aan het nemen. Allereerst de voorpagina. Enige tijd geleden
was er twijfel op de Internationale variant om de pagina's 'Thuis?',
'Op het werk?' en 'Overheid' weg te doen (zie links onderaan). Nu ik
op libreoffice.org kijk, hebben ze die inderdaad verwijderd.

Is iedereen akkoord over het feit dat we die ook verwijderen?
Aangezien ik denk dat deze pagina's ook niet veel meerwaarde hebben,
in vergelijking met de pagina's onder tabblad 'Functies'.

Het was een poging iets te doen op basis van een eerste poging om wat algememe promo te schrijven. Niet af en/of heel erg geslaagd. Dus ja, we kunnen za dan wel uitschakelen.... Maar hebben we wel een ander, beter algemeen verhaal in het Nederlands?

vr. groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.