Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Kees,

Bedankt voor het meedenken. Bij verzendlijst denk ik eerder aan een paklijst of een lijst van personen aan wie iets moet worden verzonden.

Vriendelijke groeten,

Leo


Op 6/07/2011 7:14, Kees Kriek schreef:
Hoi Wacht dacht je van verzendlijst. Groeten, Kees
  >  Date: Tue, 5 Jul 2011 23:32:49 +0200
From: leo.moons@telenet.be
To: discuss@nl.libreoffice.org
Subject: [nl-discuss] Mail-lijst versus mailinglijst

Hallo,

Heb de vertaling van mainglist even opgezocht: zowel computerwoorden.nl
als Wikipedia gaan voor mailinglijst. Ik stel voor dat we deze term ook
hanteren.
Wat denken jullie?

Bedankt
-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 10.0.1388 / Virusdatabase: 1516/3747 - datum van uitgifte: 07/06/11
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.