Date: prev next · Thread: first prev next last


Freek de Kruijf wrote (09-04-11 00:12)

Na aanmelden krijg ik de 6 projecten te zien. Op één van deze klikken, bijv.
de UI, geeft een pagina met mappen. Achter één van die mappen, bijv. basic
staat in de kolom Samenvatting hoeveel woorden er nog gedaan moeten worden. Op
basic klikken geeft een pagina met een nieuwe map source. Hierop klikken geeft
een pagina met drie bestanden, waarvan er één onder Samenvatting laat zien dat
er nog iets te vertalen is, namelijk app.po. Dan niet op app.po klikken, maar
op Vertalen. Dit geeft een pagina, weer met de drie bestanden, maar bij die
bestanden Een aantal acties, o.a. Snel vertalen. Hierop klikken onder app.po,
brengt je bij de eerste tekst die nog niet als OK staat gesignaleerd. Soms is
dat alleen maar dat het hokje Wazig nog staat aangevinkt.
Ben je tevreden met de tekst in het vak voor de Nederlandse vertaling, dan
controleren of het vakje Wazig is uitgevinkt en daarna op Opslaan drukken. Pas
dan is de Nederlandse tekst opgeslagen.
Soms staan er ook rode kruisjes als een bepaalde controle _geen_ OK geeft. Dat
kunnen verschillende redenen zijn. Op de blauwe tekst van de reden drukken
geeft een uitleg over die reden. Controleer of die reden ook werkelijk voor de
Nederlandse tekst geldig is. Soms is dat niet het geval, anders de fout
verbeteren. Als de reden niet geldig is dan kun je de controle uitschakelen
door op het rode kruisje te drukken, maar dat moet dus alleen als de reden
niet geldig is.
Als je op Nakijken drukt i.p.v. op Vertalen krijg je de redenen van een fout
in de controle te zien. Druk je op zo'n reden dan ga je naar de tekst waar de
controle de fout met de reden ziet. Die kun je dan corrigeren. Als je daarna
op Opslaan drukt ga je naar de volgende tekst met de dezelfde fout of geen
tekst meer. Terugkeren naar waar je begon is dan weer even lastig.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt.

Fijne uitleg. Dank.
Zoiets staat nog niet ergens op onze wiki?

Vanmorgen wat vertaalwerk gedaan.

- Is het vakje Wazig om te laten zien dat je een vertaling ongeveer goed vind, maar toch nog twijfelt? - Is het handig om, als ik wat heb doorgelopen maar twijfels heb/dingen niet weet, dat gewoon op de lijst meldt, zodat iemand er gericht naar kan kijken?

groet,
Cor

--
 - http://nl.libreoffice.org
 - giving openoffice.org its foundation :: The Document Foundation -


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.