Date: prev next · Thread: first prev next last


Op vrijdag 8 april 2011 21:47:40 schreef Leo Moons:
Hallo Freek,

Is er een manier om alleen de niet vertaalde delen te zien/vertalen?

Na aanmelden krijg ik de 6 projecten te zien. Op één van deze klikken, bijv. 
de UI, geeft een pagina met mappen. Achter één van die mappen, bijv. basic 
staat in de kolom Samenvatting hoeveel woorden er nog gedaan moeten worden. Op 
basic klikken geeft een pagina met een nieuwe map source. Hierop klikken geeft 
een pagina met drie bestanden, waarvan er één onder Samenvatting laat zien dat 
er nog iets te vertalen is, namelijk app.po. Dan niet op app.po klikken, maar 
op Vertalen. Dit geeft een pagina, weer met de drie bestanden, maar bij die 
bestanden Een aantal acties, o.a. Snel vertalen. Hierop klikken onder app.po, 
brengt je bij de eerste tekst die nog niet als OK staat gesignaleerd. Soms is 
dat alleen maar dat het hokje Wazig nog staat aangevinkt.
Ben je tevreden met de tekst in het vak voor de Nederlandse vertaling, dan 
controleren of het vakje Wazig is uitgevinkt en daarna op Opslaan drukken. Pas 
dan is de Nederlandse tekst opgeslagen.
Soms staan er ook rode kruisjes als een bepaalde controle _geen_ OK geeft. Dat 
kunnen verschillende redenen zijn. Op de blauwe tekst van de reden drukken 
geeft een uitleg over die reden. Controleer of die reden ook werkelijk voor de 
Nederlandse tekst geldig is. Soms is dat niet het geval, anders de fout 
verbeteren. Als de reden niet geldig is dan kun je de controle uitschakelen 
door op het rode kruisje te drukken, maar dat moet dus alleen als de reden 
niet geldig is.
Als je op Nakijken drukt i.p.v. op Vertalen krijg je de redenen van een fout 
in de controle te zien. Druk je op zo'n reden dan ga je naar de tekst waar de 
controle de fout met de reden ziet. Die kun je dan corrigeren. Als je daarna 
op Opslaan drukt ga je naar de volgende tekst met de dezelfde fout of geen 
tekst meer. Terugkeren naar waar je begon is dan weer even lastig.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt.

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.