Date: prev next · Thread: first prev next last


On Monday 07 January 2013, Harri Pitkänen wrote:
LibreOffice 4.0 on käyttöliitymän osalta pitkälti suomennettu. Sain noin
kaksi kolmannesta uusista ja muuttuneista teksteistä suomennettua viime
viikon aikana. Näiden pitäisi olla mukana tulevassa 4.0 RC1 -versiossa.
Nyt odottelen viimeisiä muutoksia englanninkielisiin teksteihin, tavoite
olisi viimeistellä käyttöliittymän suomennos versioon RC2. Jäljellä olevat
tekstit ovat osin melko eksoottisia, nimittäin Logo-ohjelmointikielen
tulkki ja joukko uusia talousmatemaattisia Calc-funktioita.

Nyt koko käyttöliittymä on suomennettu, paitsi nämä talousmatemaattiset asiat. 
Kyse on optioiden hinnoittelusta, ja siellä on mukana sellaisia termejä, 
joihin en haluaisi keksimällä keksiä suomennoksia. Tähän tarvittaisiin nyt 
oikeastaan joku enemmän alaa harrastanut henkilö, joka tuntee oikeasti 
käytössä olevan suomenkielisen termistön.

Vaihtoehtoisesti minulle riittäisi viittaus johonkin sanastoon, josta näitä 
suomenkielisiä termejä löytyisi. Esimerkiksi suomennos termille "barrier 
option". Mutta kuka tahansa voi mennä Pootleenkin näitä nyt suomentamaan.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.