Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei!

LibreOffice 4.0 on käyttöliitymän osalta pitkälti suomennettu. Sain noin kaksi 
kolmannesta uusista ja muuttuneista teksteistä suomennettua viime viikon 
aikana. Näiden pitäisi olla mukana tulevassa 4.0 RC1 -versiossa. Nyt odottelen 
viimeisiä muutoksia englanninkielisiin teksteihin, tavoite olisi viimeistellä 
käyttöliittymän suomennos versioon RC2. Jäljellä olevat tekstit ovat osin 
melko eksoottisia, nimittäin Logo-ohjelmointikielen tulkki ja joukko uusia 
talousmatemaattisia Calc-funktioita.

Suomennettavaa olikin tällä kertaa hiukan tavallista enemmän. 4.0 ei ole 
pelkästään markkinointimielessä iso versiopäivitys, vaan uutta asiaa on 
oikeastikin tulossa. Ei tässä kuitenkaan mitään yksittäistä dramaattista 
muutosta ole luvassa, eli siirtyminen vanhemmista versioista ei sinällään ole 
normaalia riskialttiimpaa. Täältä voi lukea melko kattavan listauksen 
muutoksista:

  https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.0

Tässä yhteydessä kannattaa seurata tarkasti lisäosien, myös Voikon, 
yhteensopivuutta. 4.0 muuttaa yhteensopivuuspolitiikkaa siinä mielessä, että 
tietyt epäyhteensopivat muutokset ovat tästä lähtien sallittuja versioiden 
välillä. Mielestäni viimeisin Voikko toimii edelleen tässä versiossa, mutta 
jos havaitsette muuta, kertokaa minulle mahdollisimman pian. Hiukan vanhemmat 
Voikko-lisäosat eivät sen sijaan enää toimi tulevassa LibreOfficessa, joten 
tässä vaiheessa kannattaa viimeistään varmistaa, että Voikko on päivitetty 
viime kesäkuussa julkaistuun versioon.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.