Date: prev next · Thread: first prev next last


On Friday 11 January 2013, Risto I. Jääskeläinen wrote:
Onko nyt oletettavasti niin, että saa yksittäisen .po -tiedoston
päivitettyä vai postitanko koko paketin sinulle Harri? Minulle riittää,
jos saan ne muokkaukseni yksittäisen tiedoston osalta vietyä Pootleen.

Yksittäisen tiedoston päivityksen pitäisi onnistua, ainakin ennen on 
onnistunut. Tosin tällä uudella Pootlella olen vienyt vain zip-paketteina 
tiedostoja.

Voit toki lähettää tiedostot pakettina myös minulle, jos vaikuttaa siltä, että 
et saa niitä itse päivitettyä takaisin Pootleen.

Harri

-- 
Ohjeet listalta poistumiseksi: E-mail discuss+help@fi.libreoffice.org
Ohjeita viestien laadintaan: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listan arkisto: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
Listalle lähetetyt viestit arkistoidaan julkisesti, eikä niitä voi poistaa

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.