Date: prev next · Thread: first prev next last


Jan Parttimaa kirjoitti 28.1.2011 klo 17.27:

Muokkasin tuota etusivua. Mitä mieltä?

Alla on minun ehdotukseni. Säilytin sisällön suunnilleen ennallaan,
mutta Harrin ehdotuksen mukaisesti poistin maininnan PDF-tiedostojen
muokkaamisesta. "Avoimuutta" yritin selittää vähän paremmin, sillä
esimerkiksi "yhteisön ohjaama" ei mielestäni ole riittävän selkeä.

Vähensin suoraa toisen persoonan puhuttelumuotoa (tai kenties
englannista peräisin olevaa sinä-passiivia) ja muutin tilalle
nollasubjektilauseen tai muotoilin asian kokonaan toisella tavalla. Nämä
ovat luontevampia tapoja viitata keneen tahansa lukijaan tai ohjelman
käyttäjään.


  LibreOffice on vapaa, avoimen lähdekoodin täysimittainen
  toimisto-ohjelmisto Windows-, Macintosh- ja
  Linux-käyttöjärjestelmille. Ohjelmisto sisältää kuusi ohjelmaa:
  tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, esitysgrafiikka-,
  vektorigrafiikka- ja tietokantaohjelman sekä matemaattisten kaavojen
  muokkausohjelman.

  LibreOffice käyttää ISO:n standardoimaa ODF-tiedostomuotoa, mutta se
  avaa ja tallentaa myös Microsoft Wordin, PowerPointin ja Excelin
  tiedostoja – ja monia muitakin.

  LibreOfficelle on olemassa kattavat suomenkieliset ohjeet. Ohjeiden
  lisäksi myös LibreOfficen yhteisöltä voi saada apua ohjelman
  käytössä. Yhteisöön kuluu paitsi ohjelmiston käyttäjiä mutta myös
  sen kehittäjiä ja suomentajia.

  LibreOffice sopii erinomaisesti kotikäyttäjille, yrityksille,
  viranomaisille, kouluille ja muille organisaatioille. Ohjelmisto on
  helppo asentaa, ja sitä voi käyttää monenlaisissa laitteissa,
  esimerkiksi kannettavissa tietokoneissa sekä työpöytä- ja
  taulutietokoneissa.

  LibreOffice on ilmainen ja avoin, ja se pysyy jatkossakin
  sellaisena. Myös ohjelmiston kehitystyö on avointa, eikä asioita
  tehdä salassa ja suljettujen ovien takana. Avoin, yhteisöllinen
  kehitysmalli ja ISO:n standardoima tiedostomuoto (ODF) takaavat
  yhdessä sen, että LibreOfficen varaan rakennettu tiedon tallennus ja
  käsittely on turvallista. Tieto säilyy ja on luettavissa vuosienkin
  päästä.

  Tulet varmasti pitämään LibreOfficesta!


Jos kuitenkin haluatte säilyttää nykyisen version, lisätkää sinne
yhdysmerkki: "tallentaa myös mm. Microsoft Word-,". Yhdysmerkki tulee
siis Word-nimen jälkeen). Lyhenne "mm." kannattaisi avata: "muun muassa"
tai "esimerkiksi".

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.